maanantai 30. toukokuuta 2016

GRAAFINEN OHJEISTO

Yrityksen graafisesta ilmeestä kootaan graafinen ohjeistus, joka määrittelee yksityiskohtaisesti, miten kaikkia graafisia elementtejä on käytetty. Siihen sisältyy logo, tunnus, väri- sekä typografiamääritykset. Ohjeistuksessa annetaan usein myös perustelut yrityksen graafisen ilmeen käytölle. Graafista ohjeistoa jaetaan yrityksen omalle henkilökunnalle sekä joskus myös ulkoisille sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille. Ohessa yksi esimerkki graafisesta ohjeistosta.

torstai 26. toukokuuta 2016

PAPERIEN PERUSKOOT

A-sarja tarkoittaa paperikokoja, joita käytetään mm. kirjoituspaperina, postikortteina ja käyntikortteina. A4-paperikokoa käytetään yleisesti kirjoituspaperina. A3 taas voi olla sopiva koko esim. julisteelle.

esim.
A4 koko on 210 x 297 mm
A3 koko on 297 x 420 mm


VÄRIAVARUUDET

RGB-väriavaruus tarkoittaa väritilaa, jossa kaikki värit muodostuvat sekoittamalla punaisen (R), vihreän (G) ja sinisen (B) värisiä valoja. Additiiviseksi kutsutaan tällaista värillisiä valoja yhdistelevää värimallia, mikä on vastakohta esim. painotekniikassa käytetylle substraktiiviselle (CMYK) värimallille, joka vähentää värejä valosta. Lopputulos on sitä vaaleampi, mitä enemmän valoa.


RGB-väriavaruutta käytetään esim. puhelimissa,  televisioissa, tietokonenäytöissä sekä digi- ja videokameroissa. Näitä additiivisia perusvärejä sekoittamalla (vaihtelemalla valojen voimakkuutta) muodostuu kaikki värit, joita laite pystyy toistamaan.

CMYK-väriavaruus tarkoittaa niitä värejä, joita käytetään valokuvia ja piirrustuksia tallennettaessa, esitettäessä, tulostettaessa ja painettaessa. Se perustuu syaanin (C), magentan (M), keltaisen (Y) ja mustan (K) musteen sekoittamiseen pieninä pisteinä paperilla. Musteet toimivat suodattaen paperista heijastuvasta valkoisesta valosta päävärejä. Tähän perustuu värien tulostaminen ja painaminen. 

Kun CMYK-värejä käytetään painamiseen, puhutaan yleensä neliväripainosta. Värien voimakkuutta säädellään rasteripisteillä, joiden koko ja tiheys vaikuttavat lopulliseen sävyyn. Se mahdollistaa miljoonia erilaisia sävyjä, vaikka ihmissilmä erottaa paperille painetuista väreistä max. joitakin tuhansia. Lopputulos on sitä tummempi, mitä enemmän värejä on käytetty. 

HEX värikoodit tarkoittavat kuusinumeroisia koodeja, joilla värit merkitään (#000000) tietotekniikassa ja ohjelmoinnissa. Hexiä
 käytetään siis värien määritykseen. Kaksi ensimmäistä lukua ilmoittavat punaisen määrän, seuraavat kaksi vihreän ja kaksi viimeistä sinisen määrän.sunnuntai 22. toukokuuta 2016

Yrittäjyysviikon ulkoasusuunnitelma

Idea lähti liikkeelle siitä kipinästä, joka jokaisella on olemassa.
Se pitää vain saada syttymään. Siitä syntyi iskulause “Kipinä päälle”.
Tähtikuvio liittyy siihen, että jokainen voi olla oman elämänsä sekä
yrityksensä ja ideansa tähti sekä sankari. Tähti pitää saada loistamaan.
Tähdessä on viisi sakaraa, niin kuin myös tapahtumapäiviä.

Käsintehdyt luonnokset:


Tunnus/Logo:Valitsin korostusväriksi pirteän keltaisen, joka herättää huomion katsojassa
sekä tuo mukavaa kontrastia. Keltainen myös kuvastaa tähden sekä kipinän väriä.
Harmaan valitsin pehmentämään kokonaisuutta. Mustaa olen käyttänyt työssäni
harkiten sen voimakkuuden sekä syvyyden vuoksi.

Fonttivalinta on hauskan leikittelevä, eikä aivan tylsä perusfontti.
Käytin vain yhtä fonttia yhtenäisen ilmeen sekä selkeyden säilyttämiseksi.

Sijoittelin jokaisen päivän informaatiotekstit omaan erilliseen tähden sakaraan.

Isompi juliste:


Ensimmäisessä julisteversiossa pohjaväri oli musta ja teksti keltaista.
Toisen julisteen synnyttyä sekä lisää ideoituani muokkasin pohjavärin paremmin
yhteensopivaksi toisen julisteen kanssa ja päädyin harmaaseen pohjaväriin.
Isompi juliste syntyi siis ensimmäisenä, jonka jälkeen suunnittelin pienemmän
julisteen ja muokkasin isomman julisteen pohjavärin. Muutin vielä julisteiden kokoja
pienemmiksi (A0 -> A3 ja A3 -> A4), minkä seurauksena ulkoasu kärsi jonkin verran.

Pienempi juliste:

Facebook banneri:
Facebook banneri syntyi logon sekä julisteiden pohjalta niitä yhdistelemällä.
Ideat ja osat on poimittu molemmista julisteista.

Yhtenäinen ilme syntyy värien käytöstä ja sommittelusta. Työn teema sopii
mielestäni hyvin syksyyn eli yrittäjyysviikon ajankohtaan, sillä illat ovat pimeneviä
ja loistetta sekä piristystä kaivataan.

Planssi: