perjantai 15. tammikuuta 2016

Ammattisanaston avaamista tulevan asiakastyön tarpeisiin

Myymäläsuunnittelu on vähittäismyymälän suunnittelemista mahdollisimman hyvin tarkoitustaan palvelevaksi kulkureittiensä, kalustuksensa, tavaroiden esillepanon, opastekylttien ja asiakaspalvelun kannalta. Sen tavoitteena on tehdä myymälässä käynti asiakkaalle mahdollisimman miellyttäväksi ja ostohaluja herättäväksi. Myymäläsuunnittelu nähdään nykyisin osana yrityksen visuaalista markkinointia, jonka tarkoituksena on esittää tuotteet mahdollisimman haluttavina jotka houkuttelevat asiakkaita. Tuotteet ovat esimerkiksi upeasti valaistuina tai herkullisesti esille pantuina. Visuaaliseen markkinointiin luetaan myymälätasolla rakennuksen ulkonäkö ja arkkitehtuurilayout eli myymälän pohjaratkaisut kulkureitteineen sekä display-ratkaisut, kuten myymälän kalustus, muu sisustus ja somistus sekä opasteet.
Myymäläsuunnittelu tarjoaa keinoja myynnin tehostamiseksi ja parantamiseksi.
- myymälä-, kaluste- ja miljöösuunnittelua ja/tai konsultointia
- facelift suunnittelu myymälään; nopea ja edullinen myymälän uudistus esim. pintojen uusimisella, kuvilla ja grafiikalla
- myymälän selkeyttäminen esillepanoilla ja kalusteiden uudelleenjärjestelyillä
- myymälän/ketjun konseptointi
- tavaroitussuunnittelua; tuotteiden esillepano myymälässä
- valikoimasuunnittelua; mitä, mistä ja miten tuotteita myymälässä myydään
- myymälöiden sisustustrendi-infoja ja -katselmuksia

Myymälätilalayoutit:

Myymälän layout tarkoittaa pohjaratkaisua, jossa näkyy jokaisen tavaran paikka. Pohjan sekä tavaroiden on oltava mittasuhteessa keskenään, jotta suunnitelma on mahdollista toteuttaa myös käytännössä.

Myymälän layout eli pohjaratkaisu jaetaan kolmeen päätyyppiin:

1. Free flow layout (vapaamuotoinen sijoittelu), jossa korkeat kalusteet ovat seinillä ja matalammat keskellä tilaa, mikä tekee mahdolliseksi koko tilan näkemisen yhdellä kertaa. Ennalta määriteltyjä kulkureittejä ei ole. Sopii erityisesti pienille myymälätiloille.
(free flow layout)
2. Grid layout (ruudukkomainen ja tasavälinen sijoittelu): Pitkät hyllyrivit luovat selkeitä kulkureittejä ja pakottavat asiakkaan kiertämään. Käytetään yleensä päivittäistavarakaupoissa.
(grid layout)3. Loop layout (silmukkamainen sijoittelu) kiertää koko myymälän kiemurrellen samalla hyödyntäen koko myymälän pinta-alan palaten sisäänkäynnille.
 
(loop layout)
4. Spine layout (selkärankamainen sijoittelu) jonka keskellä kulkee leveämpi käytävä ja sivuilla erilaisia yhdistelmiä myymäläkalusteista. Asiakas kulkee pääkäytävää pitkin ja poikkeaa "sivuteille" jotain kiinnostavaa huomatessaan. Tätä pohjaa käytetään paljon vaatekaupoissa.

(spine layout)


5. Herringbone layout (kalanruotomainen sijoittelu), jossa kalusteet ovat ryhmitelty kalanruotomaiseen kuvioon
(herringbone layout)


Mittakaava eli skaala on suhdeluku, joka kertoo piirroksen (esim. pohjapiirroksen) esittämän todellisen kohteen mittojen välisen suhteen. Esim. mittakaava 1:100 tarkoittaa, että yksi senttimetri kuvassa vastaa sataa senttimetriä oikeassa kohteessa.

Myymäläkalusteet: 
Myymäläkalusteina toimivat usein rekit, hyllyt, telineet jne. Monissa liikkeissä myös liikkeen omat myynnissä olevat tuotteet voivat toimia myymäläkalusteina muille tuotteille, mikä lisää houkuttelevuutta, heräteostoksia ja sitä kautta myyntiä.

Kohtaamisjärjestys:
Kohtaamisjärjestyksellä tarkoitetaan sitä polkua, jonka asiakas kulkee myymälässä.
Kulkureitti suunnitellaan niin, että se johtaa asiakkaan etapilta toiselle. Sisäänkäynniltä asiakas kohtaa:
- Etutilan, johon sijoitetaan uutuudet, kampanjatuotteet ja mahdolliset trendituotteet
- Keskitilaan perusvalikoima
- Seinustoille sijoitetaan näyttävästi tuotteita ja mainosmatskua, jolla asiakas houkutellaan osaston perälle (ettei jää coldspotteja)


Asiakaskierto tarkoittaa myymälän pohjaratkaisun suunnittelua niin, että asiakas ohjatusti tutustuu myymälän koko pinta-alaan. Sen avulla myymälän koko pinta-ala saadaan tehokkaaseen käyttöön. Hyvin suunnitellun asiakaskierron avulla ostaminen on nopeaa ja tuotteet löytää vaivattomasti. Asiakaskierto rakennetaan opasteilla, myymäläkalusteilla, tavararyhmien sijoittelulla, tuotteiden asettelulla ja markkinoinnilla. Huonosti suunniteltu asiakasreitti johdattaa asiakkaan myymälän reunakäytäville ja suuri osa tuotteita jää näkemättä. Toisaalta suunniteltu kierto ei saa olla luonteeltaan liian ohjattu tai sisältää umpikujia. Hyllyt tai muut kalusteet eivät saa peittää asiakkaan näkyvyyttä.


Valaistus:
Valaistuksella on tärkeä rooli myymälässä; niin näyteikkunassa kuin liikkeen sisälläkin. Sen avulla voidaan korostaa hyvin tiettyjä tuotteita. Esim. spottivalot sopivat erityisen hyvin tähän tarkoitukseen. Lisäksi lamppujen erilaiset värilämpötilat luovat tilaan tiettyä tunnelmaa (lämmin/pehmeä, kirkas/kylmä/tarkentava).
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti